WCZESNA INTERWENCJA

Tematyczne zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za lata 1984 – 2008


(w-wypożyczalnia, cz-czytelnia)
Przydatne strony www: www.dbp.wroc.pl, www.pbw.bielsko.pl, www.aps.edu.pl

* * * * *

Książki

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków, 2000. – 121s.
  w 54649
  Dzieci niepełnosprawne umysłowo. Mózgowe porażenie dziecięce. Dzieci niesłyszące


 2. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. - 168, [1] s. : tab. - Bibliogr.
  cz 60034

 3. Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia : diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć / Maria Piszczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2006. - 123 s. - Bibliogr.
  w 57698

 4. Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 136 s. - Bibliogr.
  cz 59622

 5. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 166 s. : tabele. - Bibliogr. s. 162-166
  cz 47814

 6. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - 166 s. : tabele. - Bibliogr. s. 162-166
  w 50088, w 58891

 7. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2006. - 462 s. - Bibliogr.
  cz 56396

 8. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. - 326 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz.
  w 58305, cz 58304

 9. Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych : perspektywa edukacyjna / Małgorzata Skórczyńska. - Kraków, 2006. - 136 s. - Bibliogr.
  w 56838, w 56837

 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 184, [4] s. - Bibliogr.
  w RP 6578

 11. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 134, [2] s. : fot., rys., tab. - Bibliogr.
  w RP 6580, cz RP 6579

 12. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2001. - 96 s. - Bibliogr. s. 94-95
  w 50593
Artykuły z książek

 1. Być pedagogiem specjalnym - wczesna interwencja wyzwaniem dla pedagoga specjalnego / Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik // W: Konteksty teoretyczne / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Osztyn, 2003. - S. 168-178
  cz 52232

 2. Co nauczyciel powinien wiedzieć o wrodzonej łagodnej hipotonii (BCH - Benign Cogenital Hypotomia) / Shannon Munro Cohen // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław, 2004. - S. 271-27
  cz 52756

 3. Co to jest wczesna interwencja ? / Krystyna Rożnowska // W: Dziecko z zespołem Downa / Krystyna Rożnowska. – Warszawa,2007. – S. 87-97
  w 58021

 4. Dlaczego jest ważne wczesne wykrywanie wady słuchu u dzieci ? / Maria Góralówna // W : Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu / Maria Góralówna i Bożena Wołyńska. Warszawa,1984. –S. 23-24
  w 33291

 5. Efekty wczesnej interwencji u dzieci niesłyszącychw wieku 6 lat / Dorota Kornaś // W: Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego. – Kraków, 1999. – S.279-287
  cz 48551

 6. Interdyscyplinarne spojrzenie na wczesną interwencję w pedagogice specjalnej / Małgorzata Sekułowicz // W: Konteksty teoretyczne / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn, 2003. - S. 114-118
  cz 52232

 7. Jakie są korzyści wczesnej interwencji i stymulacji / Cliff Cunningham // W: Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham. – Warszawa, 1992. – S. 199-202
  w 41382

 8. Następstwa braku stymulacji sensorycznej w okresie wczesnego dzieciństwa / Zenon Ukleja // W: Problemy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych / pod red. Lidii Mościckiej. – Warszawa-Wrocław, 1989. – S. 91-109
  cz 35539

 9. Organizacja wczesnej pomocy terapeutycznej dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie / Jolanta Szada-Borzyszkowska // W: Dobro dziecka w rodzinie / pod red. Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. - Białystok, 2005. - S. 162-169
  cz 55583

 10. Ośrodki wczesnej interwencji / Brian Stratford // W: Zespół Dawna : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Brian Stratford. – Warszawa, 1993. – S. 155-156
  w 42682

 11. Pedagogika specjalna wczesnego wieku ze specjalnością wczesnej interwencji w planowaniu administracyjnym w Republice Czeskiej / Zdenka Sandorova // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej.- Kraków, 2008. - S. 61-68
  cz 59896

 12. Podejście zorientowane na rodzinę we współczesnej teorii i praktyce wczesnej interwencji / Małgorzta Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Kraków, 2005. – S. 281-285
  w 54293

 13. Podmiotowość we wczesnym wspomaganiu rozwoju – refleksje terapeuty / Anna Kobylańska // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego/pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn, 2007. – S. [93]-97
  w 58368, cz 58259

 14. Praktyka i rezultaty wczesnego wykrywania głuchoty / Olivier Pelier // W: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu / Olivier Pelier. – Warszawa, 1992. – S. 58-61
  cz 42251, w 42252

 15. Problemy wczesnej interwencji dzieci niepełnosprawnych: potrzeby i możliwości / Maria Chodkowska //W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej. – Lublin, Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 1998. – S. 49-63
  cz 47811

 16. Programy wczesnej interwencji O. I. Loovasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzta Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Kraków, 2005. – S. 115-121
  w 54293

 17. Projekt wczesnej interwencji prowadzonej przez rodzinę dziecka niepełnosprawnego w Polsce / Ewa Klesza // W: Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego. – Kraków, 1999. – S. 304-310
  cz 48551

 18. Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w procesie wczesnej stymulacji rozwoju oraz w postępowaniu terapeutycznym wobec dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń komunikacji / Teresa Kaczan // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków, 2006. – S. [111]-135
  w 56333, cz 56332

 19. Rola pediatry we wczesnym wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy / Izabela Antos // W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków, 2007. – S. 129-136
  cz 58229

 20. Skuteczność wczesnej interwencji w rewalidacji małych dzieci słabo widzących / Anna Wojnarska // W: Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym / pod red. Aleksandry Maciarz, Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, Heleny Ochonczenko. – Zielona Góra, 2001. – S. 373-385
  cz 50496

 21. Skuteczność wczesnej opieki nad dziećmi z wadą słuchu w opinii specjalistów i rodziców / Dorota Kornaś // W : Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz, 2000. – S. 221-225
  cz 48977

 22. Teoretyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo-Moralesa i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dziećmi z nieprawidłowym napięciem mięśniowym / Anna Regner // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław, 2004. - S. 215-220
  cz 52756

 23. Uwagi o wczesnej interwencji komunikacyjnej wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju / Wirginia Loebl // W : Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków, 2006. – S. 35- 43
  w 56333, cz 56332

 24. Wczesna diagnoza i interwencja wobec dzieci z zaburzeniami zachowania / Elżbieta Małkiewicz // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław, 2004. - S. 111-120
  cz 52756
  Integracja percepcyjno-motoryczna metodą Moralesa

 25. Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju językowego dziecka z wadą słuchu jako wyznacznik powodzenia szkolnego – na podstawie studium przypadku / Maria Wójcik // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie/ pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. – Kielce, 2005. – S.[141]-144
  w 57538

 26. Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju wcześniaków - doświadczenia matek / Anna Kobylańska // W: Pomiedzy teorią a praktyką / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego. – Olsztyn, 2006. – S. 395-400
  w 56235, w 56987

 27. Wczesna interwencja / Brian Stratford // W : Zespół Downa : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Brian Stratford. – Warszawa, 1993. – S.102-103
  w 42682

 28. Wczesna interwencja / Kazimierz J. Zabłocki // W: Upośledzenie umysłowe : wybrane zagadnienia edukacji i terapii. - Płock, 2003. – S. 64-67
  w 52813
  Kształcenie dzieci upośledzonych w stopniu głębszym


 29. Wczesna interwencja jako czynnik warunkujący efektywność edukacji specjalnej / Bożena Sikor // W: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czeslawa Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn, 2004. – S. 303-308
  w 57021

 30. Wczesna interwencja w opóźnionym rozwoju mowy dziecka / Izabela Antos // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn, cop., 2007. - S. 126-131
  cz 58259

 31. Wczesna interwencja w system rodziny: założenia teoretyczne i przegląd badań / Alicja Maurer // W: Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego. – Kraków, 1999. – S. 297- 302
  cz 48551

 32. Wczesna interwencja wobec dziecka z ADHD i jego rodziny / Anna Wojnarska // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn, cop. 2007. - S. 98-103
  cz 58259

 33. Wczesna pomoc dziecku głębiej upośledzonemu umysłowo i jego rodzinie / Dorota Łakomy, Małgorzata Trojańska // W: Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / pod red. Jana Pileckiego. - Kraków, 2000. - S. 33-63
  cz 50472

 34. Wczesna rehabilitacja głuchoniewidomych dzieci (założenia teoretyczno-praktyczne) / Marzenna Zaorska // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce, 2005. – S. [319]-328
  w 54504, w 57538

 35. Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu – postulat czy rzeczywistość? (komunikat z badań) / Katarzyna Bogn-Wajda, Marta Sadowiska // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego,Amadeusza Krauze, Agnieszki Żyta. –Olsztyn, 2007. – S.120-125
  cz 58259

 36. Wczesna rewalidacja dziecka ze złożonymi zaburzeniami słuchu wzroku szansą na integrację / Marzena Zaorska // W: Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego. – Kraków, 1999. – S.344-349
  cz 48551

 37. Wczesna rozwinięta diagnoza i interwencja / Władysław Dykcik // W: Pedagogika specjalna / praca zbior. Pod red. Władysława Dykcika. –Wyd. 5. – Poznań, 2005. – S. 81-83
  cz 55036

 38. Wczesne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością / Ewa Pohorecka // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków, 2007. - S. 175-185
  cz 59010

 39. Wczesne wspomaganie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie / Andrzej Twardowski // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualna : praca zbior. T.1 / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. – Kraków, 2003. – S. 101- 108
  w 53020

 40. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym / Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk // W: Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym. – Lublin, 2006. – S. 38-42
  w 58472, w 56272

 41. Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii / Ewa Pisula // W: Terapia wspomagająca rozwój osób z autyzmem / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków, 2005. – S. 21-28
  w 54639, w 57049

 42. Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji / Roman Ossowski // W: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. – Bydgoszcz, 1999. – S. 117-118
  cz 47750

 43. Wpływ diagnozy o niepełnosprawności dziecka na podjęcie pracy rehabilitacyjnej przez rodziców / Aniela Korzon // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. – Kielce, 2005. – S. [15]- 20
  w 57538, w 54504

 44. Wspomaganie rozwoju inteligencji sensoryczno-motorycznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Margaret Wolan-Sullivan // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce, 2005. – S.[389]-395
  w 57538, w 54504

 45. Wybrane uwarunkowania procesu wczesnej rehabilitacji dziecka niewidomego w rodzinie / Danuta Osik, Renata Zubrzycka // W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej. – Lublin,1998. – S. [179]- 185
  cz 47811

 46. Wykrywanie i diagnoza uszkodzeń słuchu / Olivier Terier // W: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu / Olivier Terier. – Warszawa, 1992. - S. 40-66
  cz 42451

 47. Zadania zespołu terapeutów wczesnej rewalidacji wobec rodziców, dziecka i rodziny / Maja Sitarczyk // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. – Kraków, 2006. – S. 82-84
  cz 56171, w 57694

 48. Zanim pojawi się agresja : wstępna diagnoza i wczesna interwencja / Bożena Czerska // W: Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków, 2004. - S. 49-61
  cz 54890

 49. Zastosowanie terapii behawioralnej we wczesnej interwencji wobec dzieci autystycznych / Anna Budzińska, Irena Kubach // W: Autyzm wezwanie naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. Kraków, 2000. –S. [74]-81
  cz 49124

 50. Znaczenie wczesnej interwencji w terapii dziecka z autyzmem. Studium przypadku / Małgorzta Pietrzkiewicz // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce, 2005. – S. [456]-462
  w 57538, w 54504

 51. Znaczenie wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z zespołem Downa / Elżbieta Maria Minczakiewicz // W: Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków, 1995. – S. 25-26
  cz 45893
Artykuły z czasopism
 1. Aby lepiej pomagać osobom krzywdzonym / Dorota Sasal // Świat Problemów. - 2003, nr 1, s. 4-9
  Przemoc w rodzinie- zapobieganie i zwalczanie


 2. Aktualne ujęcia problemu krzywdzenia dziecka - perspektywa światowa / Ewa Jarosz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 7-29


 3. Badania sondażowe służą doskonaleniu form i metod wspomagania rozwoju uczniów / Stanisław Sokołowski // Życie Szkoły. - 1998 , nr 7 , s. 395-396


 4. Co nowego w Fundacji Dzieci Niczyje ? : program wczesnej interwencji / Renata Kałucka // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 25-26
  Dziecko krzywdzone. Omówienie Programu Wczesnej Interwencji jako nowej inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje


 5. Diagnoza i interwencja w naukach społecznych / Ewa Wysoka // Pedagogika Społeczna. - 2008 nr 2 s. 35-61
  Kategoryzacja zasad diagnozowania i postępowania interwencyjnego zaburzeń zachowania. Ocena środków i kosztów działań profilaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych


 6. Dlaczego warto zająć się intensywnym wspomaganiem rozwoju trzylatków? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998 , nr 1 , wkł. s. 37-44


 7. Dynamika środowiska wychowawczego a wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży / Błażej Smykowski // Czasopismo Psychologiczne. - 2007, nr 1, s. 31-40


 8. Dziecko z zespołem Downa - wczesna rodzicielska interwencja / Renata Stefańska-Klar // Światło i Cienie. - 2003, nr 4, s. 10-13


 9. Formuła i cele współpracy z rodziną i rodzicami w ambulatoryjnej terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (na przykładzie pracy Krakowskiego Ośrodka Terapii) / Aleksandra Lorenc-Steinmec // Psychoterapia. - 2006, nr 4, s. [63]-66
  Procedura postępowania diagnostyczno – terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i ich rodziców


 10. Model programu wspomagania rozwoju widzenia dzieci z zaburzeniami widzenia / Małgorzata Walkiewicz // Szkoła Specjalna. - 2005 , nr 2 , s. 126-137


 11. Model wczesnej interwencji w Centrum Theofana w Grave : Holandia / G. Walczak // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 362-363


 12. Postępowanie terapeutyczne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z wadą słuchu (wychowanie słuchowe) / Sylwia Ramus / / Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 53-61


 13. Problemy wczesnej interwencji u dzieci z uszkodzonym słuchem w aspekcie opieki wielospecjalizacyjnej / Hanna Siedlecka, Aleksandra Lipińska, Jadwiga Smoleńska // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 205-208


 14. Od wczesnego wspomagania do zatrudnienia : wybrane rozwiązania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych we Włoszech / Laura Jurga // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 54-54


 15. Terapia interakcji : rodzic - dziecko (z doświadczeń Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie) / Teresa Kaczmarek, Małgorzata Dąbrowska, Zofia Pakuła // Rewalidacja. - 1997, nr 1, s. [42]-47
  Dzieci niepełnosprawne umysłowo w wieku od 0-7 lat


 16. Program terapii interakcji : rodzic - dziecko (z doświadczeń Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie). [Cz. 2] / Teresa Kaczmarek, Małgorzata Dąbrowska, Zofia Pakuła // Rewalidacja. - 1997, nr 2, s. [20]-33
  Dzieci niepełnosprawne umysłowo


 17. Przestrzenie rozwoju : wczesna interwencja przy niepełnosprawności umysłowej / Małgorzata Liszewska, Markus Lohe // Wspólne Tematy. - 2005, nr 7/8, s. 3-14
  Kompleksowość wczesnej interwencji. Propozycja przedstawienia struktury przebiegu procesu wczesnej interwencji oraz wymagań, które na poszczególnych etapach muszą spełnić fachowo pomagający i rodzice. Fragment podstawowej dokumentacji zalecanej przez ośrodek wczesnej interwencji w Monachium


 18. Realizacja programu wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie (studium przypadku) / Agata Potapska-Skwara // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 74-80


 19. Rozwój poznawczy we wczesnym dzieciństwie i funkcjonowanie osób głęboko upośledzonych umysłowo. Cz. 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2003, nr 2, s. 13-27


 20. Rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka / Monika Kopeć // Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 1), s. 19
  Usprawnianie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami


 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r. nr 68, poz. 587) // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 11, dod. S. 9-10
  Praca pedagoga, psychologa i logopedy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym ( przedszkole, szkoła podstawowa, ośrodek specjalny, poradnia specjalistyczna oraz rodzina)


 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie oraganizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 68, poz. 587


 23. Skuteczność wybranych metod wczesnej interwencji kryzysowej a zapobieganie PTSD - przegląd badań i wskazówki praktyczne / Małgorzata Machała // Psychoterapia. - 2006, nr 2, s. [45]-56
  Metody zapobiegania PTSD: debriefing oraz terapia poznawczo-behawioralna. Wczesna interwencja psychologiczna kierowana do osób biorących udział w zdarzeniu traumatycznym (lęk, stres)


 24. Starszy Brat - Starsza Siostra / Mira Prajsner // Remedium. - 2002, nr 4, s. 8-9 Dziecko trudne. Wolontariat


 25. Standard wczesnego wykrywania i profilaktyki wad postawy u dzieci : do realizacji w placówkach opieki medycznej / Anna Kopowska // Lider. - 2004, nr 9, s. 24-27


 26. Towarzyszenie rodzinom z małymi dziećmi z zaburzonym rozwojem (doświadczenia z pracy Zespołu Wczesnej Interwencji w Krakowie działającym przy CHSON ,,Ognisko'' w ramach programu Phare-Tacis Lien) : [ref.] / Ewa Reczek // Rewalidacja. - 1997, nr 2, s. [16]-19
  Rewalidacja dziecka niepełnosprawnego


 27. Wczesna interwencja psychologiczna w zespole Retta / Bożena Sidor // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 219-224
  Dziecko niepełnosprawne umysłowo


 28. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2005, nr 2 s. 35-38
  Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny dziecka. Edukacja wczesnoszkolna


 29. Wczesna interwencja na co dzień : praktyka wspomagania dzieci niepełnosprawnych w zasadniczych obszarach funkcjonowania / Jan Gielas //Wspólne Tematy. - 2007, nr 11/12, s. 31-40
  Omówienie programu wczesnej interwencji, który dopełnia i wzbogaca plan terapii i wychowania dziecka z niepełnosprawnością


 30. Wczesna interwencja - praktyczne sposoby pomocy (na przykładzie 4-latka z zespołem Downa) / Ochlust Joanna, Ścigocka Wiesława // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s.306-310


 31. Wczesna interwencja w Europie (z materiałów międzynarodowej konferencji w Bad Barleburg 1995) / Monika Orkan-Łęcka // Rewalidacja. - 1998, nr 1, s. [88]-97
  Osoby niewidome i słabowidzące ze złożoną niesprawnością. M.in. praca z dzieckiem


 32. Wczesna rehabilitacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem / Grażyna Walczak // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 21-22


 33. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka : [konferencja] / Mirosława Nikratowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 45(173)-46(174)
  Cele wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju


 34. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : nowe zadanie dla oświaty / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48
  Dzieci o szczególnych potrzebach eduakcyjnych - przepisy oświatowe


 35. Wczesne wspomaganie rozwoju. Cz. 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 5-11
  Dziecko niepełnosprawne


 36. Wczesna rehabilitacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem / Grażyna Walczak // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 21-22
  Rozwój różnych form pomocy w Polsce dla małych dzieci z uszkodzonym wzrokiem na przestrzeni ostatnich lat


 37. Wczesna rewalidacja dziecka ze złożoną niepełnosprawnością (analiza przypadku) / Monika Orkan-Łęcka // Rewalidacja. - 1997, nr 1, s. [29]-41


 38. Wczesne wspomaganie rozwoju. Cz. 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. [5]-11
  Programy profilaktyczne dla rodzin wychowujących małe dzieci


 39. Wczesne wspomaganie rozwoju. Cz. 2 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. 9-20
  Programy profilaktyczne dla rodzin wychowujących małe dzieci


 40. Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością - model programu edukacyjnego. [Cz. 1] / Monika Orkan-Łęcka // Rewalidacja. - 1999, nr 2, s. [8]-26


 41. Wokół metod pomocy małemu dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie / Małgorzata Hwang // Światło i Cienie. - 2003, nr 2, s. 38-43


 42. Założenia i cele wczesnej interwencji / Herman Gresnigt // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s.131-134
  Rehabilitacja dzieci słabowidzących i niewidomych


 43. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat - wybrane metody terapeutyczne / Anna Urban, Leszek Szewczyk // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 3-18


 44. Założenia pilotażu programu rządowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" - wywiad z Krystyną Mrugalską, prezesem PSOUU, przeprowadziła Maria Piszczek. Cz. 1 // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. [4]-9