Ułatwienia dostępu

  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Znak Herbowy - Wojewodztwo Sląskie

znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

Historia Biblioteki Pedagogicznej

Początki Biblioteki Pedagogicznej sięgają 1931 roku, kiedy to Inspektorat Szkolny - w odpowiedzi na potrzeby czytelnicze nauczycieli - zorganizował księgozbiór pedagogiczny. W roku 1939 księgozbiór liczący tysiąc tomów zlokalizowano przy ul. Sienkiewicza 8.

Po wojnie przystąpiono do odbudowy rozproszonych zasobów biblioteki. W roku 1950, po administracyjnym połączeniu Bielska i Białej Krakowskiej w jedno miasto, scalono księgozbiory: Inspektoratu Oświaty w Bielsku, Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Bielsku i Oddziału ZNP w Białej, co dało początek Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej i Miejskiej. Biblioteka często zmieniała lokal. Z ulicy Sienkiewicza przeniesiono ją do budynku przy ul. Lenina 1, następnie na ul. Szkolną 31, a w roku 1957 na ul. Kosmonautów 19, gdzie mieściła się do 1971 roku, kiedy to znów umieszczono ją przy ul. Sienkiewicza 8. Gdy w 1975 roku Bielsko-Biała stało się miastem wojewódzkim, jednostka otrzymała status Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Pod jej nadzór przeszły, jako filie, dotychczasowe Pedagogiczne Biblioteki Powiatowe w Cieszynie, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Żywcu. W 1982 roku utworzono nowe filie w Milówce i Skoczowie.
Od 1980 roku siedzibą biblioteki jest zabytkowy budynek przy ul. Komorowickiej 48. Budynek ten jest jednym z najpiękniejszych obiektów architektonicznych Bielska-Białej. Został zbudowany w 1903 roku w stylu neorokokowym według projektu Emanuela Rosta juniora. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju w 1999 roku organem prowadzącym PBW został Samorząd Województwa Śląskiego. Spod nadzoru biblioteki odeszły filie w Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Okresem przełomowym dla biblioteki był rok 2006, kiedy w wypożyczalni wprowadzono elektroniczny system obsługi czytelników. Proces komputeryzacji czynności bibliotecznych w PBW rozpoczął się znacznie wcześniej i trwa do dnia dzisiejszego. W 1996 r. biblioteka otrzymała od Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego dwa komputery, następnie zakupiono program MAK. Pierwszy etap wdrażania systemu objął tworzenie katalogu elektronicznego, co znacznie ułatwiło szybkie udzielanie informacji o pozycjach posiadanych przez bibliotekę. W 2002 r. dotychczasowy program biblioteczny został zastąpiony Kompleksowym Systemem Zarządzania Biblioteką Prolib. Do opracowania zbiorów czytelni zakupiono program Promax. Odtąd filie uzyskały podłączenie do centralnego serwera bazy danych w Bielsku-Białej poprzez stałe łącza internetowe. Ostatecznie katalogi biblioteki zostały udostępnione użytkownikom przez Internet w 2006 roku. W tym samym czasie uruchomiono system elektronicznej obsługi czytelników w wypożyczalni PBW w Bielsku-Białej. Aktualnie taki system mają również filie w Cieszynie, w Skoczowie i w Żywcu.
W PBW w Bielsku-Białej i w filiach terenowych działają też Internetowe Centra Informacji Multimedialnej (ICIM) oferujące czytelnikom możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i wyposażone w drukarki, skanery i kopiarki.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek     9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00