Ułatwienia dostępu

  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Znak Herbowy - Wojewodztwo Sląskie

znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

Koncepcja pracy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka swoją działalność opiera na Statucie opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Nasza Biblioteka to:

 • Fachowy księgozbiór
 • Nowoczesna informacja
 • Profesjonalna i uprzejma kadra pedagogiczna
 • Przyjazna atmosfera

Nasze cele:

Biblioteka służy kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom, a także wszystkim innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną i informacyjną niezbędną w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej.

Nasze zadania:

 • Gromadzenie, opracowywanie i ochrona zbiorów.
 • Udostępnianie ich czytelnikom.
 • Pełnienie roli ośrodka informacji pedagogicznej.
 • Współtworzenie krajowego systemu informacji edukacyjnej.
 • Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką.
 • Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
 • Współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz słuchaczy pomaturalnych studiów bibliotekarskich i kursów zawodowych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek     9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00