Ułatwienia dostępu

  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Znak Herbowy - Wojewodztwo Sląskie

znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Misją PBW jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli, doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, studentów i osób kształcących się ustawicznie.
Rozpoznając potrzeby i oczekiwania użytkowników aktualizujemy zasoby Biblioteki. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizuje priorytety polityki oświatowej państwa.
Poprzez propagowanie zbiorów Biblioteki oraz działalność dydaktyczną na rzecz środowiska współuczestniczymy w realizowaniu idei kształcenia ustawicznego.
Pragniemy podtrzymać dobry wizerunek i prestiż Biblioteki poprzez ciągłą promocję w środowisku zewnętrznym oraz aktywną współpracę w ogólnokrajowej sieci bibliotek pedagogicznych.
Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych, realizowanych przez kompetentny i życzliwy użytkownikom personel.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek     9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00