Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Zestawienia bibliograficzne

Wisława Szymborska (1923-2012) - w stulecie urodzin (1973-2021)
Antyczne dziedzictwo cywilizacji europejskiej (1980-2018) Bruno Schulz (1974-2021) Edukacja ekologiczna (2000-2021) Gry planszowe w dydaktyce (2010-2022) Język polski jako obcy (1994-2022) Maria Grzegorzewska - twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej (1927-2022) Maria Konopnicka (1842-1910) - w 180. rocznicę urodzin (1951-2022) Metody socjoterapii i diagnoza socjoterapeutyczna (2010-2021) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022 Nowy uczeń w klasie, adaptacja w nowej szkole...

Czasopisma dostępne online Biblioteka i Edukacja Biblioterapeuta (wydania z lat 1997-2015)  Bibliotheca Nostra Biuletyn EBIB Biuletyn Historii Wychowania Chowanna Chrześcijaństwo - Świat - Polityka Czasopismo Psychologiczne (wybrane roczniki) Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo Delta Diagnoza Społeczna : warunki i jakość życia Polaków Dialog Edukacyjny Dziecko Krzywdzone - teoria, badania, praktyka E-mentor EduAkcja. Magazyn edukacji...

Aktywność osób w wieku starszym (2000-2020) Arteterapia - terapia sztuką (2017-2020) Bajki terapeutyczne (1997-2020) Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) - życie i twórczość (1949-2020) Depresja (2015-2021) Dojrzewanie i dorastanie (2010-2021) Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie (2010-2021) Emocje, uczucia (2021) Funkcje bibliotek cyfrowych (2010-2021) Konstytucja 3 Maja 1791 r. (1946-2021) Krzysztof Kamil Baczyński (1970-2021) Kultura Górali Beskidu Śląskiego i Żywieckiego...

Aborcja (2005-2019) Anoreksja i bulimia (2009-2019) Audiobooki w językach obcych (1995-2019) Bitwa Warszawska 1920 r. (1990-2019) Bezdomność (2010-2019) Choroba Alzheimera (2000-2019) Dwujęzyczność i wielojęzyczność (2002-2019) Dyskalkulia (2001-2019) Dysleksja i dysgrafia (2010-2019) Dziecko a rozwód rodziców (2000-2019) Dziecko przewlekle chore (2002-2019) Edukacja domowa (1997-2020) Emocje u dzieci i młodzieży (2015-2020) Empatia (2011-2019) Filmy familijne...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek  9:00 - 19:00
 sobota  9:00 - 14:00
 
 

Zapytaj bibliotekarza 
(czytelnia@pbw.bielsko.pl)

 

 
© 2023 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo