Regulamin usługi Zamów Skan Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

§ 1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej realizuje zamówienia na skany artykułów i fragmentów książek znajdujących się w zbiorach Biblioteki.

§ 2

Jednorazowo można złożyć zamówienie na maksymalnie 40 stron skanów. Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1231).

§ 3

Zamówione materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych, wyłącznie do użytku osobistego.

§ 4

Zeskanowane materiały w formacie PDF są przesyłane na wskazany adres e-mail.

§ 5

Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. Każdorazowo o realizacji zamówienia ze względów technicznych decyduje pracownik.

§ 6

Nie nagrywamy skanów na nośniki danych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc zarządzenie nr 19/2016 z dnia 14 września 2016 r.

Akceptacja regulaminu.