Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 69 51,
33 812 45 77
E-mail:
biblioteka@pbw.bielsko.pl
Wypożyczalnia książek:
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl
Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych:
audiowizualne@pbw.bielsko.pl
Czytelnia:
czytelnia@pbw.bielsko.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 900-1900
sobota: 900-1400

Zadaj pytanie bibliotekarzowi

facebook polub to
Filie PBW:
Cieszyn
Milówka
Skoczów
Żywiec

ibuk libra


Sponsorzy:
befaszczot
Piekarnia Piecuch
EATON


Biuletyn Informacji Publicznej
e-mail autora strony

WITAMY NA STRONIE
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ

Strona główna

Zapraszamy do przeczytania relacji z warsztatów metodycznych "Kadr filmowy - o sposobach opowiadania obrazem".


Ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego "W krainie poezji ks. Jana Twardowskiego"

Zapraszamy do zapoznania się z galerią uczestnikówi i laureatów konkursu


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza na dwa nowe projekty wspomagające rozwój osobisty nauczyciela i ucznia. Pierwszy to cykl zajęć arteterapeutycznych "Kreatywny bibliotekarz" adresowanych do nauczycieli bibliotekarzy, organizowanych w porozumieniu z Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej. Jego celem jest ułatwianie pozytywnego postrzegania samego siebie, zredukowania stresu, otwarcia na własną kreatywność i nowe możliwości.
Druga propozycja p.t. "Sztuka recyklingu, czyli drugie życie kartki papieru" to plastyczne warsztaty recyklingowe zaprojektowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaznajamiają z możliwościami nowatorskiego i nieszablonowego wykorzystania surowców wtórnych do tworzenia przedmiotów użytkowych i ozdobnych, doskonalą umiejętności manualne i rozwijają wyobraźnię. Szczegóły dostępne w zakładce Oferta edukacyjna 2015/2016.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza na wystawę prac uczniów klas II i III gimnazjum Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Prace powstały w roku szkolnym 2014/2015.
Ich tematyka obejmuje projekt zakładki do książki, „pocztówkę do przyjaciela” oraz ilustracje do wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Prace wykonane zostały pod kierunkiem nauczycieli prowadzących: mgr Sabiny Staniury i mgr Małgorzaty Urbańczyk-Luranc.
Wystawę można oglądać do 30 listopada 2015 r. w siedzibie biblioteki w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 48 (I piętro), w godzinach pracy placówki.


W roku szkolnym 2015/2016 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli do uczestnictwa w następujących sieciach współpracy i samokształcenia:

  1. Prezi w pracy nauczyciela [Formularz zgłoszeniowy]
  2. Edukacja regionalna w praktyce szkolnej [Formularz zgłoszeniowy]
  3. Sieć przedmiotowa dla bibliotekarzy szkolnych [Formularz zgłoszeniowy]
  4. Biblioterapia w pracy nauczyciela [Formularz zgłoszeniowy]

Minister Edukacji Narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

  1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Rok Szkolny 2015/2016
TO ROK OTWARTEJ SZKOŁY


Wirtualna biblioteka - Śląskie Biblioteki Pedagogiczne

Od września 2015 r. zapraszamy wszystkich użytkowników do korzystania z nowej usługi. Wspólnie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rybniku w ramach konsorcjum oferujemy bezpłatny dostęp do książek w wersji elektronicznej na platformie libra.ibuk.pl. Użytkownicy w wypożyczalni PBW będą mogli otrzymać bezpłatnie kod PIN dostępu do platformy, następnie mogą się zarejestrować i zalogować w serwisie. Korzystanie z książek elektronicznych ułatwia aplikacja myIBUK pozwalająca na zaawansowane funkcje w pracy z tekstem (m. in. wprowadzanie notatek, generowanie bibliografii, korzystanie z encyklopedii PWN i słownika polsko-angielskiego) oraz utworzenie osobistego konta. Aplikacja do czytania książek działa w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Odczytywanie książek elektronicznych możliwe jest w dowolnym miejscu i czasie, także na urządzeniach przenośnych. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów elektronicznych i zachęcamy do zapoznania się z instrukcją.


Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą Edukacyjną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na rok szkolny 2015/2016. Oferujemy zajęcia zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia - nowej formie doskonalenia zawodowego opartej na doświadczeniach tworzących ją nauczycieli. Zajęcia realizowane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/2016.


enlargEducation
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich


Wersja: qt3.pl-PHP(txt+old_html)-v_0.2.4.1
2010-07-02